İslam İnkılabı Rehberi: İslam Sanatı Teşvik Etmektedir

Cts, 15 Ock 2016 15:51:29
İki gün önce İran'da ‘Sanat Fıkhı' adı altında düzenlenen milli konferansın organizatörlerinin İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei ile ... 

Ayetullah Hamenei bu görüşmede sanatın önemine değinerek, İslami İlimler Havzası'nın sanat fıkhıyla ilgilenmesinin sevindirici olduğunu kaydetti ve şunları söyledi: ‘Sanat, kutlu bir insani eylemdir ve insanın yüksek tahayyülüve üstün zevkinin ürünü olup, beşer hayatının bir parçasıdır. İslami ilimler havzalarında ve fakihler arasında da daima şiir ve edebiyat alanında üstün sanatçılar bulunmaktaydı. Sanat fıkhı üzerine araştırma ve konunun derinleştirilerek izahı toplum için kutlu ve gerekli bir çabadır. Fıkıh, beşer hayatının tüm safhalarıyla ilgilenir ve sanat da fıkhın ilgilenmesi gereken alanlardan biridir.' 

İnkılap Rehberi, sanat alanında bir hükme varmak ve fıkhi bir görüş açıklamasında bulunabilmek için, fakihin sanat ve sınırları hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini belirterek şöyle konuştu: ‘İslam, sanatı kabulünün yanı sıra sanatı teşvik de etmektedir. Bu konudaki tarihi örnekler, sanata gösterilen özel ilgi ve bu alandaki teşvikin göstergesidir. Sanat, beşer toplumlarıyla iç içedir ve sanatın doğrudan etkileri insanın düşüncesi, ruhu ve yaşama tarzında gözlemlenmektedir. Sanatla ilgili meselelerde meşhur olan bazı fetvalar hakkında özel bir dikkat ve derinlilik içinde yepyeni ufuklara ulaşmak mümkündür.'

Ayetullah Hamenei sanat fıkhında yeniliklere ihtiyaç duyulduğunu hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü: ‘Fıkhi disiplin ve inzibata ciddi olarak dikkat edilmeli, genel atmosferden etkilenmeksizin ve şii fakihlerinin Kitab ve Sünnet'e başvurarak yaptıkları istinbat alanındaki ilke ve yöntemlerden yararlanmalı ve sanat fıkhı alanında da kimi sonuçlara ulaşılabilmesi sağlanmalıdır.' 

İnkılap Rehberi konuşmasının sonunda fıkhın sanat alanındaki açılımının güzel bir eylem olduğunu belirterek, sanat fıkhı üzerine bir konferans düzenlenmesini takdir etti ve konferans organizatörlerine hitaben ‘bu etkinlik daha öncelerde düzenlenmeliydi ve fakat şimdi başladığına göre bu faaliyetinizi aralıksız olarak sürdürmelisiniz' şeklinde konuştu.